Prof.Dr. Kürşat Gökcan

Prof.Dr. Kürşat Gökcan, 1975 yılında Erzurum’da doğdu.1992 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Hastalıkları ihtisasına başlayarak, 2004 yılında ihtisasını tamamladı. İhtisası sırasında iki yıl başasistanlık yaparak endoskopik sinüs cerrahisinden, orta kulak cerrahisine, baş boyun kanser cerrahisinden ses cerrahisine çok geniş bir hasta ve cerrahi spektrumu içinde eğitim alma şansı buldu.

Bunun yanında Ankara Üniversitesi KBB ve Anatomi Anabilim Dalları ortaklığında düzenlenen kadavra diseksiyon kurslarına katıldı.

Uzmanlık tezini Prof. Dr. Alp Demireller ve Prof. Dr. Özden Tulunay’ın danışmanlığında gırtlak kanseri (Larenks Kanserinde Sitokeratin ve Nöroendokrin Marker Ekspresyonun Prognostik Değeri) üzerine hazırladı.

 

 

Öğrenim Durumu:

ÖĞRENİM DURUMU

2004- 2010 yılları arasında aynı üniversitede uzman doktor, 2010-2011 yılları arasında yardımcı doçent olarak hizmet vermiştir.

Uzmanlığı sırasında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin bursu ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Massachusetts Eye and Ear Infimary Hastanesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Tiroit ve Paratiroit Cerrahisi Bölümü’nde Dr. Gregory W. Randolph’un yanında konuk uzman doktor olarak eğitim almıştır.  Ayrıca Uzman Dr. olarak görev yaptığı sırada Prof. Dr. Gürsel Dursun ile birlikte “KBB ve LAZER” adlı kitabı KBB literatürüne kazandırmıştır.

görev ünvanları

2011 Ocak ayında girdiği doçentlik sınavında başarılı bulunarak doçent doktor ünvanını hak etmiştir. Uluslararası ve ulusal kitaplar, dergiler ile konferanslarda 150′nin üzerinde makalesi ve bildirisi yayınlanmıştır. Yayınlarına uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde tam zamanlı hekim ve eğitici olmanın yanı sıra, uluslararası-ulusal kongre, kurs ve toplantılara katılmakta, sunumlar ve konuşmalar yapmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Kürşat Gökcan evli ve 2 çocuk babasıdır.

SERTİFİKALAR:

 • Amerika Birleşik Devletleri Tıp Doktorluğu Lisans Sınavı (USMLE/ECFMG) 1. Basamak Sonucu: 90, 31 Ağustos 2009
 • Amerika Birleşik Devletleri Tıp Doktorluğu Lisans Sınavı (USMLE/ECFMG) 2. Basamak Klinik Bilimler Sonucu: 84, 17 Kasım 2008
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu, Yeterlilik Belgesi, 28 Kasım 2010
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Sertifikası,  Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Kursu, 3-5 Ocak 2012
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Eğitimi Sertifikası, Ölçme Değerlendirme Kursu, 11-13 Haziran 2012
 • University of Toronto, Microvascular Head and Neck Reconstruction Course, 18-20 Temmuz 2012
 • Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi, 14-25 Ocak 2013
 • Ankara Üniversitesi- Atölye Tempo Etkili İletişim Becerileri Sertifikası, 22-27 Mayıs 2014-12-18
 • European Board Examination in Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery, Part I, 75%, pass, 12 April 2014

YÖNETİCİSİ/ARAŞTIRMACISI OLDUĞU PROJELER:

 • Mungan D Proje Yöneticisi, Akkoca-Yıldız ÖA, Çelik G, Gökcan MK, Yılmaz İ, Önen ZP, Dursun G, Demirel YS, “Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda sinonazal semptom sıklığı” Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 2009
 • Dursun G. Proje Yöneticisi, Gökcan MK, Beton S, Muz SE, ”Profesyonel Ses Kullanıcılarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Stroboskopik Parametreler ve Ses Analizinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi BAP projesi, 2012
 • Gökcan MK Proje Yöneticisi, Mülazımoğlu S, Ocak E, Beşaltı Ö, Çalışkan M, “İşitme Kaybı Oluşturulmuş Sıçanlarda Kök Hücre Nakliyle Oluşan Fonksiyonel Sonuçların Elektrofizyolojik Yöntemlerle Analizi”, Tübitak Projesi (113S458), 09/2013-09/2014
 • Gökcan MK Proje Yöneticisi, Taş V, Can P, “Sisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Kortikosteriod Ve Igf-1 Tedavi Etkilerinin Araştırılması”, BAP Projesi, 01/2015- 01/2016

KLİNİK VE DENEYSEL ARAŞTIRMA KONULARI

 • Tiroit ve Paratiroit Cerrahisi, Tiroit Kanseri, Nüks Tiroit Kanserinin Cerrahi Tedavisi (Revizyon Tiroit Cerrahisi), Rekürren Laringeal Sinir Monitörizasyonu.
 • Baş boyun kanseri cerrahisi, mikrovasküler cerrahi ile rekonstrüksiyon.
 • Larinks kanseri, transoral lazer larinjektomi, hava yolu cerrahisi.
 • Ses Hastalıkları, Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizisinde (Ses Teli Felci) Hava Yolu Restorasyonu.
 • Hava Yolu Restorasyonunda Bilgisayarlı Akışkan Dinamiği (Computational Fluid Dynamics) Deneyleri.
 • İşitme Kaybında Saçlı Hücre Hasarının Restorasyonunda İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre Tedavisi Deneyleri.